SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ(22 Ekim 2013) - Demirmedya - Zonguldak için haber.

SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ(22 Ekim 2013)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALİNACAKTİR
SGK ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
22 KİŞİ İLE ÖZEL GÜVENLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            : 2013/143354
l-İdarenin
a) Adresi                : MEŞRUTİYET MAH FEVZIPASA CAD TÖREN ALANI 3                             67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası        : 3722522610-3722522619
c) Elektronik Posta Adresi         : zonguldaksim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümannın görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye                             EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ANA HİZMET BİNASI -ALAPLI,                             KDZ EREĞLİ , DEVREK , ÇAYCUMA VE MERKEZ SAĞLIK                         SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ,                             KARADON ARŞİV BİNAMIZ
c) Süresi                : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                :  MEŞRUTİYET MAH FAVZİPAŞA CAD NO:3 MERKEZ                             /ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati                : 14.11.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.    İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5188 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ FAALİYET İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel        kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil          Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza srküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamam veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla       hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HERTÜRLÜ GÜVENLİK HİZMETİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DESTEK HİZMETLERİ III SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamam için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçti teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 1207 (www.bik.gov.tr)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de.
 

Etiketler :
Bu Haber
UYARI: Yorum Uzunlugu Max 400 Harftir. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  • Admin
    10 Şubat 2016 Saat : 19:51

    Bu haberimiz için daha önce hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapmak istermisiniz ?

  • Bumerang - Yazarkafe