ÇATES, Zonguldak’ın olmalı... - Demirmedya - Zonguldak için haber.

ÇATES, Zonguldak’ın olmalı...

Siyasi Parti Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Demokratik Kitle Örgütleri aynı görüşte:


HABERE AİT VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ZTSO öncülüğünde Dedeman’da yapılan geniş katılımlı toplantıda, ÇATES’i dışarıdan alacak bir firmanın, bazı revizyonlar yaparak yüksek kalorili kömüre yöneleceği, bunu da ithal yoluyla karşılaşacağı vurgulandı, örnek olarak da Eren Enerji gösterildi..
Böyle bir durumun, ÇATES’i besleyen TTK’yı da Özel kömür işletmelerini de devreden çıkaracağına dikkat çekilerek, ekonomisi zaten güç durumda olan Zonguldak’ta hem istihdam krizi hem de sosyal patlamalara neden olacağı ifade edildi. Toplantıda ÇATES’in mutlaka Zonguldak’ta Zonguldaklılarda kalması gerektiği görüşünde mutabakat sağlandı.            
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Salih Demir, ÇATES'in özelleştirme sonrasında da Zonguldak kömürü kullanacak şekilde özelleştirilmesini talep ettiklerini belirtti.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Özelleştirme kararı verilip Özelleştirme İdaresince ihale hazırlıkları başlatılan ÇATES'in durumunu ve bölgenin geleceğini, siyasi parti, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek tartışmaya açtı.
Dedeman Otel’de düzenlenen toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Alaplı Belediye Başkanı  Nevzat Çimenoğlu, Saltukova Belediye Başkanı Adil Düzlü,  Çadeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Bakacakkadı Belediye Başkanı Muhammet Albuz, Gelik Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım,  Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Salih Demir,  AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan, MHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Gülay, CHP İl Sekreteri Nurettin Yolcu, CHP Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin, Saadet Partisi İl Başkanı Sadık Kar, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk Tezel, KOSGEB Zonguldak Merkez Müdürü Yaşar Yıldırım, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, Devrek TSO Başkanı Zekai Bükrü, TMMOBB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Hema Endüstri AŞ. Armutçuk İşletme Müdürü Nuh Baş, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum örgüt temsilcileri, Dernek ve Oda ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Salih Demir  yaptı. Demir konuşmasında,  ÇATES'in özelleştirme kararında kömürün nereden ve nasıl temin edileceği belirtilmediği ve bu nedenle de  ÇATES’in ithal kömür kullanacak bir firmanın eline geçme ihtimalinin ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu söyledi.
DEMİR: ZONGULDAK  KÖMÜR HAVZASINDA TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Salih Demir ÇATES’in özelleştirilmesi halinde Zonguldak’ta oluşabilecek sakıncaları şu şekilde dile getirdi:
“Zonguldak Taşkömürü havzasında, TTK'ya ait taşkömürü sahalarından kömür üreten özel sektör madencilik firmaları olarak havzamızda taşkömürü üretiminin devam etmesini istiyoruz. Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) özelleştirilecek. Özelleştirme kararı verildi. Biz özelleştirme kararını destekliyoruz.Ancak bu özelleştirmenin Zonguldak ve ülkemiz için en yararlı şekilde sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.
Özelleştirilmiş olan diğer santraller, kullandıkları linyitin üretim sahaları da verilerek özelleştirildi.
ÇATES'in özelleştirme kararında kömürün nereden ve nasıl temin edileceği belirtilmedi.
Bu nedenle ÇATES'in ithal kömür kullanacak bir firmanın eline geçme ihtimali ortaya çıkıyor ve bu durum bizi endişelendiriyor.
Biz ÇATES'in özelleştirme sonrasında da Zonguldak kömürü kullanacak şekilde özelleştirilmesini talep ediyoruz.
ÇATES'in özelleştirilmesinde biz de yer almak ve TTK kömürünün kullanılması garantisini de vererek havzamızda kömür üretiminin de devam etmesini sağlamak istiyoruz.
ÇATES'in Zonguldak kömürü yerine ithal kömür kullanması durumunda geliri çok daha yüksek olmaktadır.
ÇATES'in ithal kömür kullanacak bir şirket tarafından işletilmesi durumunda havzadaki ekonomik ve sosyal hayatın büyük bir hızla çökeceği açıktır.
Bizden farklı bir şirketin ya da gurubun Zonguldak kömürünü kullanmayı taahhüt  ederek ÇATES'i alma durumunda  ise  ithal kömür maliyetini esas alarak havza kömürünün fiyatını çok düşük tutacağı da açıktır. Bu ise ocaklarımızın kapanmasına ve TTK zararının artmasına neden olacaktır.
Bilindiği gibi kömür üretiminde doğrudan istihdam edilen sayısı 20 000'e yakındır. Bunların birkaç yıl içinde işini kaybetmesi dolaylı olarak istihdam edilen on binlerce kişiyi de işsiz bırakacaktır.
Özel sektör kömür üretim firmalarının TTK ile yaptıkları mevcut sözleşmeler gelecek yıl sona ermektedir. ÇATES'e kömür verilemeyeceğini gören firmalar sözleşmelerini yenilemenin çok tehlikeli olduğunu bilmektedir.
ÇATES'in 6 aydır çalışmayan bir ünitesi TTK'da ve özel sektörde stokların tahammül edilemez ölçüde artmasına ve 1 500 kadar kişinin işini kaybetmesine neden olmuştur.
Bu bir hikâye değildir. Güncel olarak yaşanan bir felakettir.
Yerli kömür kullanıldığında ÇATES'in gelirinin daha düşük olması, ÇATES'in tarafımızca işletilmesi halinde sorun olmayacaktır.
Bizim kömür ve elektrik üretiminden birlikte sağlayacağımız toplam gelir hem bizim için tatminkâr olacak hem de ÇATES 'in sağlıklı bir şekilde faaliyette tutulması için yeterli olacaktır.
Ancak yerli kömür kullanılması durumunda havza halkının ve devletin toplam geliri de düşmeyecek, aksine artacaktır.
Yerli kömür kullanılması durumunda;
•    TTK zararı daha da artmayacaktır,
•    Özel sektör kömür firmalarının TTK'ya ödediği rödevans bedeli ve devlete ödediği vergiler yok olmayacaktır, daha da artacaktır,
•    Kömür üretiminde kullanılan her türlü teçhizat, enerji ve malzeme üzerinden devlet tarafından alınan dolaylı vergiler yok olmayacaktır,
•    Doğrudan ve dolaylı olarak kömür üretimi faaliyeti nedeniyle çalışanların harcamalarından elde edilen dolaylı vergiler yok olmayacaktır.
BİZ BİR LOBİCİLİK FAALİYETİ İÇİNDE DEĞİLİZ
Kendi çıkarlarımızı, ülkemizin ve havzamızın çıkarlarını da koruyarak savunmaya çalışıyoruz.
ÇATES özelleştirilmez ve yerli kömür kullanmaya devam eder ise bizim için en olumlu durum ortaya çıkacaktır.
Ancak hükümetimiz özelleştirme kararını almıştır. Önceki örneklerde de görüldüğü gibi geri adım atmayacak ve özelleştirmeyi gerçekleştirecektir.
Bizim kendimize, tüm ülke halkına ve havza halkına sorumuz çok açıktır:
'ÇATES 'in özelleştirilmesi' için ülkemize ve havzamıza en yararlı olacak ve uygulanabilecek yöntem nedir?
Bu soruya bulacağımız en doğru cevabın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca da dikkate alınacağına inanıyoruz.
ÇATES'e uzun yıllardır kömür sağlamış ve sağlamaya devam eden yerel kömür üretim firmaları olarak, TTK ve özel sektörün havzada kömür üretimine devam edebilmesini sağlamak üzere ÇATES 'in özelleştirilmesinde ' ÇATES 'e sahip olma' talebimizi değerlendirmenize sunuyor ve desteğinizi istiyoruz.” dedi.
Zonguldak TSO Başkanı M. Salih Demir ÇATES’in özelleştirilmesi durumunda  çok sayıda işçinin işten çıkartılacağına dikkat çekerek, Zonguldak’ı da zor günler beklediğini ve bu konuya herkesin sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
VELİOĞLU:  ORTAK AKLI OLUŞTURMANIN ZAMANI GELDİ
Zonguldak Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları  Derneği Başkanı Ümit Velioğlu Zonguldak’ta rödevans işletmeciliğinin 30 yıldan beri devam ettiğini hatırlatarak
“30 yıldan beri Zonguldak’ta rödevans işletmeciliği devam etmekte. Bu işletmecilik bugün geldiği noktada artık bir tıkınma sürecine girmiş bulunmakta. Bununla ilgili de 2005 yılında ciddi bir virajı kaçırdık biz. 2005 yılında kurmuş olduğumuz bir dernek vardı. Bu dernek etrafında da termik Santral kurulmasıyla ilgili bir çalışma başlattık bu çalışma meyvelerini tam vermeye başladı ki, bir anda ortak akıl dağıldı. 2005’ten bu yana geldiğimiz noktada ise dışarıdan gelen bir firma Zonguldak’ta bir Termik Santral kurdu ve çok da ciddi bir Termik Santral kurdu, biz 2005 yılında yola koyulsaydık şu anda Termik santralimizi kurmuştu ve Zonguldak’ta kömür üretiminin ve bundan dolayı oluşan istihdamın önünde hiçbir engel yoktu. Ama bugün gelinen noktada tekrar geç kalmadığımızı düşünerek bu ortak akılı oluşturmak adına Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları  Derneğimizi şu an kurmuş bulunuyoruz. Bu Dernek Ticaret Odası’nın yaptığı gibi, Ticaret Odası’nın madencilik sektörüne sahip çıktığı gibi bu sektörün asıl sahibi olarak buradaki iş adamlarına ve sektöre sahip çıkacak. Buradaki kömür üretimine ve istihdama sahip çıkacak. Bununla ilgili kamuoyunda gereken çalışmaları ve bilgilendirmeleri yapacak. Bu kapsamda da şu anda önümüzde ciddi ve sıkıntı bir sorun görülüyor. Bu sorun nedir, biliyorsunuz 2009 yılından bu yana Zonguldak büyük bir ekonomik kriz baş gösterdi. Nereden gösterdi Alaplı’da şu anda 5 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesi biliyorsunuz hayali bir kent görünümüne girdi Sonra Ereğli’deki sac tüccarlarının batmasıyla beraber bu süreç sanki Zonguldak’a doğru  yaklaştı ve inşaat sektöründe 2 sene önce başlayan kriz tetikleyerek madencilik sektöründe de dünya piyasalarındaki fiyatların düşmesi ve pazarlarımızdaki kömür tüketicilerinin kömür almaması sebebiyle madencilik sektöründe de ciddi bir şekilde kriz devam etti ve halen de devam ediyor. Son 10 ayda 5 bin kişi istihdam edilen özel sektör madenciliğinde yaklaşık 2 bine yakın bir istihdam firesi oldu. Bu insanlar işlerini kaybettiler, bir çoğu şehir dışına göç ettiler.Bugün bu kanayan yara halen devam etmektedir. Bunu ortadan kaldırabilmek için artık ortak aklı oluşturmanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu kapsamda da her madenci firmasında bu iradenin olduğunu gördük ve bir araya geldik. Bundan sonra inşallah ekmeğimize sahip çıkacağız. Zonguldak’ta bu ekmek elimizden gitmemesi için her türlü çalışmayı ve mücadeleyi  yapacağız” diyerek  Zonguldak’ın ortak sorunu olan bu konuda ortak bir konsensüs sağlanması gerektiğini  ve herkesin destek vermesini istedi. Velioğlu, ÇATES’in özelleştirilmesi durumunda dışarıdan bir firmanın bu kurumu alması halinde Zonguldak’ı  içinden çıkılmaz önemli bir sorun beklediğini söyledi.
AKTAN: TTK’NIN ZARARI TAHAMMÜL EDİLEMEZ HALE GELEBİLİR
Ardından maden Mühendisi Zekai Aktan, ÇATES hakkında teknik bilgiler vererek, “Eksik bilgi yanlış bilgi kadar zararlı. Zonguldak’ta ne yazık ki eksik bir bilgi var. Aman efendim ‘ÇATES özelleşirse TTK oraya kömür veremez ama başka yere satar. Özel sektör oraya kömür satmaz ama Erdemir’e, Kardemir’e satar, ısınma amaçlı kömürü satar. TTK’nın biraz zararı azalır, ama bu gemi yürür’ Şu anda Zonguldak’ta hakim olan düşünce bu. Ne yazık ki, iş öyle değil, Zonguldak’ta üretilen kömürün maliyeti dünya fiyatlarına göre yüksek. Yurt dışından gelen eşdeğer kömürlere göre daha pahalı bu yüzden TTK zarar ediyor. Devlet de bunu sabırla karşılıyor, az bir rakam değil 200-220 milyon dolara yakın para kaybediyor.
Zonguldak her şeyiyle elinden gelen gayreti gösterecek ama devlet bu konuya baksın. Zira bizim ürettiğimiz kömürü yıkadığımızda eğer Termik Elektrik santralına verilecek kısmı satamazsa kesinlikle ocakları kapatmak zorunda. 200-220 milyon dolar civarında devletin karşıladığı TTK zararı da çok daha fazla büyüyecek. Eğer Çatalağzı Termik Elektrik santralı ithal kömür kullanırsa 2014 yılında sözleşmelerini yenileyecek olan özel sektör madencileri sözleşmelerini yenileyebilirler. TTK’nın da zararı tahammül edilemez hale gelebilir. Dolayısıyla çok basit, Zonguldak’ta taşkömürü üretilecek en az 3’e bölünecek. 1 atık, 2 santral kömürü, 3 diğer kaliteli kömürler. Santral kömürü satılamadı mı maliyetler yakalanamayacak, bu iş bitecek.” dedi.
UZUN: ZONGULDAK AÇISINDAN ÇOK DAHA AĞIR OLACAK
Programda Türk Kızılayı adına söz alan Murat Uzun siyasi parti temsilcilerini göreve davet ederek AKP, MHP ve CHP bir arada olmasını isteyerek, “Esasen Zonguldak’ın genel anlamda yıllardan beri takıldığı az önce Ümit Bey ifade etti ortak akıl Zonguldak’ta akıl tutulması şeklinde yıllardır tezahür ettiği için bu sıkıntıları aslında biz sonuç olarak yaşıyoruz. Yani bugün termik santralın bu seviyede olması veya TTK’nın konuları, diğer konular hiçbirisi karşımıza tesadüfen çıkmış değil. Yaptığımız hataların sonuçları olarak karşımıza ve bedellerini de Zonguldak olarak ödüyoruz. Şimdi ki ÇATES çok daha farklı konumda olduğu için bunun sonuçları Zonguldak açısından çok daha ağır olacak. Tersanelerin Ereğli’deki, Alaplı’daki sonuçları ne olduysa onun belki misli ile beraber Zonguldak’a zararı olacağını hep beraber görüyoruz.” dedi.
AKDEMİR: ZONGULDAK’I GÖZDEN ÇIKARTAMAZSINIZ
Ardından söz alan Zonguldak Belediye başkanı Muharrem Akdemir ise Zonguldak’ın kuruluşundan beri kömürle var olduğunu belirterek, “Zonguldak taşkömürü Türk sanayisine müthiş yön vermiş bir maden. Ne oldu şimdi, o günden bugüne kadar kullanıldı da, şimdi ne oluyor? Halen bu derin topraklarda 200 yıla yakın bir maden var. O zaman bu şehri gözden çıkartamazsınız.” dedi, taşkömürünün Zonguldak’ta olması dolayısıyla ÇATES ve demir çelik fabrikalarının Zonguldak’ta kurulduğunu hatırlatan Akdemir, hükümetin Zonguldak’ı gözden çıkartmaması ve daha da yakın durması gerektiğine dikkat çekti.
YILDIRIM: KÖMÜR ZONGULDAK’IN OLMAZSA OLMAZI
Gelik Belediye Başkanı Hasan Fahri Yıldırım ise konsorsiyuma destek verilmesi isteyerek, “Kömür Zonguldak’ın olmazsa olmazı. Var olan en önemli değeri. Bu değeri bir kenara iterek Zonguldak’ın merdivenin basamaklarında bir yerlere taşımak mümkün değil. Bugün maden işletmecisi arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntılarını ben çok yakından görüyorum.” dedi.
ÇAKAR: ENERJİ AÇIĞIMIZ YÜKSEK
Zonguldak Bartın ve Karabük İllerini Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Şenol Çakar ise enerji açığına dikkat çekerek,  “Zonguldak, Bartın ve Karabük’te enerji açığımız yüksek. Bugün Kardemir ve Erdemir kendi enerjisini kendi üretiyor ve dışarıdan ulusal şebekeden enerji alıyor. Eğer bu ÇATES’e Kardemir ve Erdemir’i de dahil edebilirseniz, uygunsa TTK’yı, Özel İdareyi, belediyeler yasaya uygunsa hükümet Batı Karadeniz enerji üssü diye burayı açıkladı fakat belli noktada şu ana kadar gelmedi. ÇATES bizim için bu noktada bir şans ise bu şansı Bartın ve Karabük sanayi odalarıyla görüşüp iki büyük ulusal dev kuruluşu değerlendirin.” dedi.
DÜZLÜ: HİÇBİR KONUDA HAZIRLIĞIMIZ YOK
Saltukova Belediye Başkanı Adil Düzlü ise düşüncelerini şöyle aktardı. Düzlü, “Zonguldak’ta her konuda her zaman hazırlıksızız.Hiç bir konuda hazırlığımız yok. Zonguldak’ın vazgeçilmez unsurlarından en önemlilerinden bir tanesi taşkömürüdür. Alternatif olarak demir çelik sektörüdür, tersanelerin bölgeye yerleşmesi bir alternatif olarak görülüyor. Yine aynı şekilde Filyos Vadisinde yapılacak olan çalışmalar, Filyos Limanı alternatif olarak görülüyor.
Bizim asıl problemimiz elimizde olan bir kaynağın Zonguldak’taki taşkömürünün nasıl kullanabiliriz bununla ilgili ciddi çalışma yapmak lazım.” diye konuştu.
Ardından söz alan Bakacakkadı Belediye Başkanı Muhammet Albuz toplantıya katılan herkesi bu birleşmeye davet ederek, sorunların hep birlikte çözüme kavuşması konusunda Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Salih Demir’e destek verilmesini istedi.
KAYMAKÇI: ÖZELLEŞTİRMEYE KURULUŞ OLARAK KARŞIYIZ
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı ise özelleştirmeye kuruluş olarak karşı olduklarını ÇATES’in özelleştirmesi durumunda 5 ila 10 yılda TTK’nın sonu olacağını ifade etti. TTK’nın TTK’ya devredilmesinde ısrarcı olduklarını sözlerine ekleyen kaymakçı şöyle konuştu. “Zonguldak kömürle var olmuş bir kenttir. Erdemir, Kardemir, ÇATES ve TTK’sıyla, tuğla fabrikaları olan bir yerdi. Maalesef şu anda geldiğimiz noktada durumu görüyoruz. Özelleştirmeye biz kuruluş olarak felsefesine karşıyız. Özelleştirme felsefesine karşıyız. ÇATES özelleştirildiği anda sanmayın ki eskisinden daha verimli bir toplantı yapacak. Böyle bir ihtimal bize göre yok. Bu güne kadar özelleştirilen bütün kurumlarda faydalı bir durum olmadı. ÇATES ile bağlantısı olan TTK’nın beş yıl belki de on yıl içinde sonuna gelinmiş olur. Taşkömürü bizim sadece Zonguldak adına önemli bir kaynaktır. Özelleştirilirse eğer böyle bir ihtimal olursa buradaki bu bölgedeki özel sektör ve TTK’nın sonunu getirecek bir girişim olacaktır. Buraya gelen özel sektör kendi karını düşünecek. Nereden ucuz kömür bulursa oradan alacak. Yurt dışından yüz binlerce tonluk gemilerle buraya kömür getirecek. Rödevans sahiplerinin kömürlerini almama ihtimali var. Sadece kömüre dayalı bir sanayi var. Zonguldak için beş on yıl içinde sonunu getirecek bir durum arz ediyor.” dedi.
AYAN: ÇATES ZONGULDAK’IN SON KALESİDİR
MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise özelleştirmeye başında beri karşı olduklarını ÇATES’in Zonguldak’ın son kalesi olduğunu savundu. Zonguldak’ın ciddi bir birliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Ayan sözlerini şöyle sürdürdü:“Milliyetçi Hareket Partisi olarak  Çatalağzı Termik santralının özelleştirilmesine her halükarda karşı çıktığımızı söylüyoruz. Olaya şöyle baktığınız zaman Çatalağzı Termik Santralı, Türkiye Taşkömürleri Kurumu, rödevanslı sahaları ve taşeronda çalışan arkadaşlarımıza bir entegre olarak baktığımız zaman Çatalağzı Termik Santralı Zonguldak’ın son kalesidir. Buna böyle bakmak lazım. Arkadaşlarımız bu noktada çalışmaları yapmışlar. Tabii ki, bunları biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak  bunlarla ilgili gerek Meclis’e getiririz, gerek karşı duruşumuzu gösteririz.”  Ayan, bu özelleştirmenin kesinlikte karşısında duracaklarını söyledi.
YOLCU: KURUMLAR ARASINDA BARIŞIN TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR
Ardından söz alan CHP Zonguldak İl Sekreteri Nurettin Yolcu ise, “Bir kentin ayakta kalabilmesi için sosyal, siyasal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için öncelikle bütün kurum ve kuruluşlar arasında barış ve huzurun tesis edilmesi gerekiyor. İlimiz maalesef bu sıkıntıları yaşamaktadır. Siyasiler arasındaki kısır çekişmeler, kurumlar arası kavgalar ve anlaşmazlıklar ilimizin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir.” şeklinde konuştu.
UÇAR: NE YAPABİLİRİZ, ONA BAKMAK LAZIM
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Hamdi Uçar da özelleştirmeye karşı çıkılıyorsa neden ve niçin çıkıldığının bilinilmesi gerektiğini belirterek, “Özelleştirme süreci içerisinde Zonguldak’ın kazanımlarını paylaşma adına bir toplantı organize edildi. Siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız görüşlerini dile getirdiler. Bu görüşlerin hayata geçirilmesi için herkesin buna destek vermesi gerekiyor. İyi ki böyle bir toplantı organize etmişsiniz. Keşke bu güne kadar Zonguldak’ın sorunları için toplantılar organize etseydiniz. Bir arkadaşımız geçmişin cezalarını yiyoruz, bu doğrudur. 40 bin kişi istihdam edildi ama çalışan 10 bini geçmedi. Belediye başkanımız bir şey daha söyledi. Bu dönemde özellikle iddia ediyorum, bizim siyasi yetkililerimizin bir tanesi ayak işçisi olarak alınan bir kişiyi yan sanatlara geçirmek için referans olmamıştır. Ama kim sahip çıkıyor. Birileri sahip çıkıyor. Sendikadan birileri sahip çıkıyor. İşçisine, emekçisine sahip çıkıyorum diyor. Ama Zonguldak’ı batırıyor. Her basın bildirimizde şunu dile getiriyoruz. Kuruma herkesin sahip çıkması gerekiyor diyoruz. Ama bakıyorsunuz, şimdi genel müdürle ilgili zaman zaman ya da yönetimle ilgili eleştiriler yapıyorum. Burada bir gerçeği ortaya koymak lazım, özelleştirmeye karşı çıkmak. Neden niçin karşı çıkıyorsunuz. Özelleştirme ise burada TTK sahalarını kullanan rödevansçılarda özelleştirmenin bir parçasıdır. Zaman ve şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Ama doğru yapacaksınız. ÇATES özelleştirme kapsamına alınmış. Biz burada ne yapabiliriz, ona bakalım. Birilerini suçlama duygusu adına bakalım. Buradaki rödevans saha işletmeciler bir araya gelebilirse ÇATES’i alabilirler. Farklı bir şey daha söyleyeyim. ÇATES Türkiye’de en pahalı enerjiyi üreten santrallerden birisidir. Böyle bir handikap da var. Burada kalması, yerli kömür kullanması gibi talepler yerine getirilirken, burada üretilen kömürün burada satılması ve pazarlanması olduğu önemli bir ayağını dile getiriyoruz. İhale yapıldığı zaman Zonguldak’taki konsorsiyuma verilmesi noktasında baskı yapamayız. Ama bakanlıkla ilgili dilek ve temennilerimizi dile getirebiliriz. ÇATES açıkçası bu gün rantabl santrallerden birisi değil. Dışarıdan ithal kömür ekonomik geliyor. Yerli kömür pahalı. Özünde şu var. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte vekillerimizle birlikte takip edeceğiz.”
dedi.
AK Parti İl Başkanı Hamdi Uçar özellikle TTK’ya herkesin sahip çıkması gerektiğini hatırlatarak Zonguldak’taki rödevans saha işletmecileri bir araya gelerek bir güç oluşturabilirse ÇATES'i alabileceklerine dikkat çekti.
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen toplantının ardından, toplantıya katılan davetlilere Dedeman Otel’de iftar yemeği verildi.
(Haber-Çetin Özdemir)

Etiketler : ZTSO M. Salih Demir Zonguldak ÇATES
Bu Haber
UYARI: Yorum Uzunlugu Max 400 Harftir. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  • Admin
    07 Şubat 2016 Saat : 07:39

    Bu haberimiz için daha önce hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapmak istermisiniz ?

  • Bumerang - Yazarkafe